top of page

Dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis die tot uiting komt bij het lezen en/of het schrijven.

Het is een ernstig probleem waarbij lezen of spellen op woordniveau niet schijnt te lukken. Zelfs ondanks grote inspanningen blijft de letter- en woordherkenning een moeilijke zaak.

Bij dyslexie komt men dus niet tot automatisering van lezen en/of spellen.

 

Het in facto vaststellen van dyslexie kan alleen door middel van een wetenschappelijk gefundeerd dyslexie onderzoek.

Deze neurobiologische stoornis blijft nog vaak een onderwerp voor discussie, alsook voor wetenschappelijk onderzoek.

Al te vaak wordt er vergeten dat problemen met lezen wel eens aan de ogen zouden kunnen liggen. Bijgevolg wordt er

dan, ten onrechte, aan dyslexie gedacht, terwijl het eigenlijk om visuele problemen gaat.

De verschijnselen lijken immers op elkaar.

Leren lezen
bottom of page