top of page

Leesbegeleiding

Het kan, als mama of papa, best frustrerend zijn als het leren lezen bij je kind niet zo vlot

gaat als zou moeten.  Vaak wordt er dan de raad gegeven om dagelijks samen te oefenen

met lezen.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Om te beginnen is het al een hele uitdaging om tussen het dagelijkse werk de tijd te vinden om rustig met je kind te gaan lezen.

Dan is er ook nog het risico dat je in een strijd terecht komt, want zelden zal je kind uit zichzelf met een boekje in de zetel kruipen!

 

Soms lukt het niet om thuis het lezen te oefenen of  brengt het teveel weerstand, gezeur en drama met zich mee.

Leesbegeleiding kan hier hulp bieden.

Door het oefenen met lezen over te laten aan een "buitenstaander" kan de rust in het gezin terugkeren.

Ook kan er ondersteuning worden geboden onder de vorm van een aantal tips en tricks.

Dé tip bestaat niet, want er zal voor elk kind bepaald moeten worden welke manier van oefenen bij hem of haar het beste werkt.   

Een manier die werkt én liefst ook nog een beetje leuk is om te doen!

Leesbegeleiding bestaat uit:

Technisch lezen:

  • oefenen van leesmoeilijkheid op woord-, zins- en tekstniveau

  • vergroten van de woordenschat, bespreken van woordopbouw

  • ev. met spel- en computertoepassingen

 

Begrijpend lezen:

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken.  Het gaat hier letterlijk om het begrijpen van een tekst.

Voorwaarden voor succesvol leesbegrip:

  • voldoende technische leesvaardigheid, d.i. vlot kunnen lezen

  • uitgebreide woordenschat

  • voldoende algemene kennis

  • en vooral leesplezier!

Leren lezen
Meisje dat een boek leest
bottom of page