top of page

Orthoptie

Orthoptie omvat het onderzoeken, diagnosticeren en behandelen van een afwijkende oogstand, afwijkende oogbewegingen of  een slechte samenwerking van de ogen.

Een orthoptisch onderzoek is aangewezen bij volgende klachten:

  • scheelzien

  • slechtziendheid

  • dubbelzien, wazig zien, letters die door elkaar lopen

  • pijn aan de ogen, tranende ogen, veelvuldig knipperen

  • hoofdpijnklachten na inspanning van de ogen

  • oogbewegingsstoornissen of -beperkingen

  • lui oog

  • leesproblemen

 

Oorzaken van deze klachten:

        Scheelzien of strabismus = een afwijkende oogstand

                         bij kinderen kan dit leiden tot een lui oog (amblyopie).

                         bij volwassenen kan dit dubbelzien (diplopie) geven

        Dubbelzien of diplopie:

                         wordt veroorzaakt door minder goed functioneren van één of meerdere oogspieren

                         of door een oogspierzwakte of een verminderde samenwerking tussen de ogen

        Hoofdpijnklachten:

                         kunnen het gevolg zijn van een ongecorrigeerde of foute brilsterkte, een oogspierzwakte

                         of een verminderde samenwerking van de ogen

        Oogbewegingsstoornissen of oogbewegingsbeperkingen:

                         zijn het niet meer vlot in alle richtingen kunnen kijken door mechanische beperkingen of 

                         oogspierverlammingen kunnen ook aangeboren zijn

        Focusproblemen en accommodatieproblemen:

                         problemen met het scherp stellen van een beeld

        Lui oog (amblyopie):

                         is een oog met verminderde gezichtsscherpte, ontstaat op jonge leeftijd, 

                         is goed te behandelen in de kinderjaren

        Leesproblemen:

                         bij volwassenen meestal te verhelpen door een leesbril

                         bij kinderen kunnen er meerdere oorzaken zijn, zoals oogspierzwakte of  slechte 

                         oogsamenwerking

       Convergentie zwakte (convergentie insufficiëntie):

                        de binnenste oogspieren zijn niet sterk genoeg om ogen een  binnenwaartse beweging

    te laten maken wat het lezen bemoeilijkt, kan ook klachten geven als dubbelzien,                    hoofdpijn en wazig zien

Orthoptische handelingen gebeuren op voorschrift van een oogarts.

IMG_0572.JPG
bottom of page